Her skrever vi om oss

Livet på Skrattåsen

Blikk mot gården

Skrattåsen Gård ligger nord for Trondheim i fylket Trøndelag.

Gården eier 15, 5 hektar jordbruksareal og 200 hektar skog. I tillegg leies 23 hektar til grovfor til kyr. Jordbruksarealet inkluderer 15,5 hektar beite. Opptil 1 hektar blir brukt til dyrking av grønnsaker, både ferske grønnsaker og til lagring.

I 1993 ble gården fullstendig omlagt til en økologisk driftsform. Vi er svært inspirert av de bio-dynamiske ideene. Så langt det lykkes forsøker vi å møte disse i vår drift. Vårt fokus ligger på melkeproduksjon, og vi har ca. 23 melkekyr pluss kalver og ungdyr. Vi har også noe kjøttproduksjon. Dyrenes for består av silo, silorundballer og høy. Vi produserer mange grønnsakssorter samt krydder, frukt og bær på gården. Størsteparten av skogen blir drevet med traktor, vinsj og tømmervogn.

 

Kjøkkenbordet

Det bor mange mennesker fast på gården. Disse er Liv og Dag, Esther og Øystein, Lasse og Katinka og Øysteins fire barn, Inga, Øygunn, Åsa og Tyra. Det kommer unge mennesker til gården som fungerer som medhjelpere og praktikanter hele året. De blir etter hvert en del av vår storfamilie, da fellesskapet på Skrattåsen er veldig viktig for oss.

De tre fellesmåltidene om dagen, frokost, middag og kveldsmat er svært viktige for oss. Til disse måltidene tar vi oss god tid, både med tanke på tilberedning og for å nyte maten. Dette er bra for samholdet vi har rundt bordet. Maten tilberedes nesten utelukkende med ferske, egenproduserte grønnsaker. Det er utrolig hvor mange ulike varianter av pastinakk (og andre grønnsaker) som dukker opp på bordet hver dag! Kombinasjonen av de ferske råvarene og omsorgen lagt i tilberedelsen gjør vår mat til svært næringsrike måltid.

 

gå på tur

Vi ber alle som kommer til oss om å være så snille å ta avstand fra all alkohol og rusmidler under sitt opphold på gården. Vi ønsker også at alle på gården begrenser sin bruk av sosiale medier. Til forskjell fra andre arbeidsplasser vil et opphold på Skrattåsen bli en fullstendig livsstil. Arbeidet på gården ligger til grunn for at man skal kunne oppleve og lære hvordan man kan omgås mennesker og ha omsorg for dyr, planter, natur og jord, slik at alle kan føle seg vel og trives godt.

Arbeidstidene på gården er ikke særlig strengt regulert. Tanken bak det er at alle som er på Skrattåsen er her fordi de har lyst til å være en del av gårdsfelleskapet, og fordi de ønsker å hjelpe til. Alle lever seg inn som en del av gårdsfelleskapet og vi tar ansvar på hvert vårt område. Dette gjør at vi lever og arbeider på en integrert måte etter gårdens behov. Arbeidsplassen er vårt hjem. Det finnes alltid noe som må gjøres. Dette må man leve med, men vi har alltid tid til å prate og andre sosiale aktiviteter.

 

 

Frivillig hjelp

Nå har det kommet frivillige hjelpere over kortere eller lengre perioder til gården vår gjennom veldig mange år. Gjennom deres hjelp og tilstedeværelse har vi oppnådd svært mye. Også du er hjertelig velkommen til å tilbringe en stund, gjerne en lengre tidsperiode, sammen med oss på gården, hvor du kan leve og arbeide i gårdsfellesskapet. Her kan du skaffe deg et inntrykk av livet i et fellesskap med mennesket, dyr og naturen. Nedenfor er en liste over arbeidsoppgaver som du kan vente deg, både innendørs og utendørs.

 

fjøs

Arbeid i landbruket

· Fjøsarbeid med kyr, kviger og kalver. (Melking, utgjødsling, foring og stell av kalver og kyr)

· Arbeid på åkeren, særlig steinplukking.

· Arbeid i grønnsakhagen. Såing, luking, ta opp potet og andre grønnsaker.

· Høste urter og bær samt tørking og foredling.

· Arbeid med siloproduksjon og høy.

· Kompostering ved hjelp av biodynamisk kompostpreparasjon.

· Tømmer og vedproduksjon.

 

Matlaging

husholdning 

· Matlaging for 8-20 personer.

· All husholdningsarbeid, som å vaske tøy, henge opp klær og rengjøring.

· Barnepass.

· Melkeforedling.

· Oppussing og vedlikehold av bygninger, installasjoner og landskapet