Bilder og inntrykker

Her finner du noe inntrykker fra livet og arbeid på gården:

 

 

Skrattåsen i vår, sommer og høst

 

 

Skrattåsen i winter

 

 

Bilder fra omverden